Blockchain: The new era

Blockchain

The new era

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το think tank επιχειρηματικότητας και καινοτομίας “Open Minds” , σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ/Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα “Blockchain the new era”. Αντικείμενο την ημερίδας αποτελεί η ανάδειξη της χρήσης της τεχνολογίας Blockchain σε πλήθως εφαρμογών του τεχνικού και οικονομικού κλάδου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017, από τις 09:00 μέχρι τις 19:00, στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.).

Θα συμπεριλαμβάνει παρουσιάσεις ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων, ανοιχτή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης καθώς και δύο (2) διαδραστικά workshops. Στους απώτερους στόχους της εκδήλωσης συγκαταλέγεται η δικτύωση και η διερεύνηση συνεργασιών ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Διοργάνωση

OPEN MINDS

Η ομάδα «Open Minds» απαρτίζεται από νέους ανθρώπους με διάθεση για δράσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, προς όφελος της τοπικής κοινότητας. Ιδρύθηκε τον 08.2016 με τη νομική μορφή του σωματείου (μη κερδοσκοπικός οργανισμός) και σύμφωνα με το καταστατικό της οι βασικοί πυλώνες δραστηριότητάς της είναι:

- Τεχνολογία και Καινοτομία
- Προαγωγή του Πολιτισμού και της Τέχνης και
- Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Στον πυλώνα της «Τεχνολογίας και Καινοτομίας» μέλη της ομάδας προέρχονται από την ευρύτερη τεχνολογική και επιχειρηματική κοινότητας της Θεσσαλονίκης.

ΙΠΤΗΛ (ΕΚΕΤΑ)

To Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ) λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας και υλοποιεί ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα με αποδέκτες οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Το ΙΠΤΗΛ διαθέτει 9 κύριους ερευνητές και πάνω από 200 άτομα επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι εργάζονται στις διάφορες πτυχές της έρευνας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών

Υπό την αιγίδα

Με την υποστήριξη

TOP